Maj 10, 2016

Oferta

Oferta Kancelarii rachunkowej OVEX

 

Księga Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Deklaracje VAT i PIT
 • Możliwość przejścia od Księgi Przychodów i Rozchodów do pełnej księgowości.

Pełna księgowość

 • Prowadzenie Ksiąg rachunkowych od 8 627 400 zł (przeliczenie 2 000 000 euro) w programie Symfonia Finanse i Księgowość oraz wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Sporządzenie w programie Symfonie Środki trwałe ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie rocznej amortyzacji oraz rozliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów, w tym Vat 50 % i 100 %
 • Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych typu VAT7 / VAT7K, wyłasnie i kontrola JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Na potrzeby firmy rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych
 • Mechanizm podzielnej płatności MPP (Split Payment).

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu) i wyliczenie zaliczki na podatek
 • Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie amortyzacji oraz rozliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów, w tym Vat 50 % i 100 %
 • Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych typu VAT7 / VAT7K
 • Na potrzeby firmy rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • Rozliczenia z ZUS, sporządzanie dokumentów wszelkiego typu do zakładu, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • Roczne rozliczenie podatku i deklaracji podatkowych.

Kadry i Płace

 • Naliczanie płac W programie Symfonia Kadry i Płace
 • Przygotowanie i prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z przepisami prawa pracy, w tym prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia, m.in.:
 • Ustalanie prawa do uprawnień pracowniczych na podstawie kodeksu pracy, w tym wymiar urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych, okresu wypowiedzenia, prawa do odpraw i odszkodowań.
 • Kontrola poprawności zwolnień lekarskich, limitów okresu zasiłkowego oraz przygotowywanie pism do lekarza orzecznika ZUS wg życzenia Klienta; zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków ich rodzin, rejestracja zmian danych personalnych pracowników i zleceniobiorców (w formie elektronicznej typu Płatnik).
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, niezaleganiu, prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi
 • Obliczanie stanu zatrudnienia dla potrzeb odpisu na fundusz socjalny, raportów GUS i in. wg przepisów oraz potrzeb Klienta
 • Współpraca z Inspekcją Pracy, ZUS, US, GUS.

Księgowość on-line

 • Na potrzeby klienta prowadzimy pełen wgląd w swoje dokumenty. Księgowość w takiej wersji jest przydatna w szybkim otrzymaniu dokumentu oraz ułatwia w załatwieniu sprawy ważnej dla klienta.
 • W ten sposób oszczędzasz czas i pieniądze. Nie musisz się z nami spotykać wszystko odbywa się internetowo. Nie tracisz czasu na wystawianie faktur jak proponują inne biura czy korzystanie ze stron internetowych, które są dość skomplikowane.

Rozliczenia roczne

 • Zamknięcie roku podatkowego obejmujące sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych( rówieniż tych uproszczonych) obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawień zmian w kapitale, wycena
 • Roczne rozliczenie podatku CIT.

Porady księgowe i podatkowe

 • Różnego rodzaju pomoc i porady księgowe w kwestiach spornych i niejasnych.